conservation of genetic material in situ

conservation of genetic material in situ
sėklinių bulvių genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Sėklinių bulvių genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai požymiai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379047&p_query=&p_tr2= atitikmenys: angl. conservation of genetic material in situ vok. in-situ-Erhaltung der genetischen Vielfalt von Pflanzkartoffeln, f pranc. conservation de matériel génétique in situ, f ryšiai: platesnis terminasaugalų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 3D-678 „Dėl Privalomųjų rinkai teikiamų sėklinių bulvių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4826)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • conservation of genetic material in situ — aliejinių ir pluoštinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Aliejinių ir pluoštinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation of genetic material in situ — daržovių genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Daržovių genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai požymiai.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation of genetic material in situ — pašarinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis ūkinių gyvūnų, paukščių, žuvų ir kultūrinių augalų genofondas apibrėžtis Pašarinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation of genetic material in situ — runkelių genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Runkelių genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation of genetic material in situ — javų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Javų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai požymiai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation of genetic material in situ — augalų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Augalų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation de matériel génétique in situ — aliejinių ir pluoštinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Aliejinių ir pluoštinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation de matériel génétique in situ — daržovių genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Daržovių genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai požymiai.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation de matériel génétique in situ — pašarinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis ūkinių gyvūnų, paukščių, žuvų ir kultūrinių augalų genofondas apibrėžtis Pašarinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • conservation de matériel génétique in situ — runkelių genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Runkelių genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”